MainPage

Uit Hondekop MAT54 in 3D
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dia0045 groot.JPG

Inleiding

In 1954 bestelde de NS nieuw elektrisch materieel met een erg afwijkende kopvorm. Het waren forse treinstellen, die vanwege hun uiterlijk al gauw "hondekoppen" genoemd werden. De opvallende neus biedt de machinist bescherming bij eventuele aanrijdingen. De stoel van de machinist is hoger geplaatst in vergelijking met ouder materieel. De eerste bestelling betrof 31 vierwagenstellen en 14 tweewagenstellen, die men, naar het jaar van bestelling, materieel '54 ging noemen. De elektrische installatie kwam van Heemaf. Later volgde nog tweemaal een nabestelling van 16 tweetjes en respectievelijk 15 tweetjes. In 1962 gevolgd door nog eens 23 tweetjes. Mat.’54 was bedoeld ter vervanging van ouder materieel; de NS wenste met name het buffermaterieel mat.'24 (de Blokkendozen) buiten dienst te stellen. Alle tweewagenstellen werden gebouwd door Allan en Werkspoor en werden in dienst gesteld tussen 1956 - 1958 (321 - 365) en in 1962 (371-393). De Benelux treinstellen volgden in 1956 (1201-1208). Het is niet de bedoeling om weer een algemeen verhaal over het treinstel te hebben, daarvoor vindt U op deze Wiki ruim voldoende informatie.

Hondekop in Model

Ik ben in 2014 gestart met bron-onderzoek naar het mat'54 materieel. Het eerste plan was om deze in messing te gaan bouwen. Echter door o.a. een hartaanval en een CVA in de daarop volgende jaren en de daaruit volgende lichamelijke beperkingen ben ik van dat plan afgestapt. Op het SpoorNul forum kunt U diverse draadjes over het materieel vinden.

Na contact met de Stichting Hondekop ben ik in het bezit gekomen van het 'vrijwel complete' tekeningen pakket van treinstel 776. Aangezien behoudens kleine wijzigingen zijn deze voor alle series te gebruiken. Veel basis-informatie is te vinden op het elektrische stroomlijnmaterieel

Het model in 3D

Door mijn lichamelijke en visuele beperkingen ben ik niet meer instaat om machines en fijn gereedschap te bedienen. Daarom zal veel door anderen gemaakt moeten worden. Om anderen de (na)bouw mogelijk te maken zullen zoveel mogelijk tekeningen en STL (3D) modellen geplaatst worde..

Voortgang

Aangemaakte pagina's